Móng với tông Cam – Vàng

0


Mẫu 1
: Sơn móng màu nâu. Vẽ họa tiết màu vàng kim tuyến. Sơn bóng móng.


Mẫu 2
: Sơn móng màu vàng. Dặm màu cam ở đầu móng. Vẽ hoa màu trắng, viền cánh màu đen. Chấm bi trang trí.


Mẫu 3: Sơn móng màu trắng. Sơn nửa đầu móng màu vàng. Vẽ hoa hồng màu đen lên móng. Đính hạt trang trí.

Nails: KELLY PANG
Photos: NGUYỄN LONG