Mơ một hạnh phúc (Cloud 9)

0

Nails, Makeup, Hair, & Style: KEVIN NGUYEN, comeandmakemeover.com
Photographer: DOMINIC WONG, imanstudios.net
Photographer’s Assistant: LATISHA LEUNG
Model: GINA CHOUEM

Products:
Sinful Color (Pink) $5.95 @ Walmart
Sally Hansen Insta Dri (430 Blue) $3.95 @ Walmart
Essie Base Coat $8 @ Macy’s
Essie Top Coat $8 @ Macy’s
Dotting Tool $9 @ Michael’s


Bước 1:
Làm móng tay giả bằng Acrylic rồi dũa theo ý thích của bạn.
Step 1: Apply Acrylic and file tips as desired.

Bước 2: Sơn base coat.
Step 2: Apply base coat.


Bước 3:
Sơn 2 lớp nước sơn xanh da trời.
Step 3: Paint 2 layers of blue nail polish.

Bước 4: Sơn đầu móng tay màu hồng.
Step 4: Draw French tips in pink nail polish.


Bước 5:
Vẽ mây trắng bằng cọ chấm (dotting tool) dùng nước sơn trắng.
Step 5: Draw clouds by using dotting tool with white nail polish.


Bước 6:
Vẽ hình trái tim và sơn nước bóng.
Step 6: Draw heart shapes and finish with top base.

Móng hoàn tất