Mơ một hạnh phúc | Cloud 9

0


Nails, Makeup, Hair, & Style: KEVIN NGUYEN, comeandmakemeover.com
Photographer: DOMINIC WONG, imanstudios.net
Photographer’s Assistant: LATISHA LEUNG
Model: GINA CHOUEM

Products:
     Sinful Color (Pink) $5.95 @ Walmart
     Sally Hansen Insta Dri (430 Blue) $3.95 @ Walmart
    
Essie Base Coat $8 @ Macy’s

    
Essie Top Coat $8 @ Macy’s
     Dotting Tool $9 @ Michael’s


Bước 1: Làm móng tay giả bằng Acrylic rồi dũa theo ý thích của bạn.
Step 1: Apply Acrylic and file tips as desired.


Bước 2: Sơn base coat.
Step 2: Apply base coat.


Bước 3: Sơn 2 lớp nước sơn xanh da trời.
Step 3: Paint 2 layers of blue nail polish.


Bước 4: Sơn đầu móng tay màu hồng.
Step 4: Draw French tips in pink nail polish.


Bước 5: Vẽ mây trắng bằng cọ chấm (dotting tool) dùng nước sơn trắng.
Step 5: Draw clouds by using dotting tool with white nail polish.


Bước 6: Vẽ hình trái tim và sơn nước bóng.
Step 6: Draw heart shapes and finish with top base.


Móng hoàn tất