Mơ Hoa | Flower Dream

0

vietbeauty-nail-art

Nails KELLY PANG
Photos WHYNOT
Hand Model THANH HẰNG

vietbeuty-nail-art-up-

Bước 1: Sơn móng màu đỏ.
Bước 2: Vẽ cánh hoa trắng.
Bước 3: Hoàn thành 4 cánh hoa.
Bước 4: Vẽ thêm lớp hoa phía trên.
Bước 5: Hoàn chỉnh cánh hoa phía trên.
Bước 6: Đính hạt vàng làm nhụy và chấm bi trắng.