Mơ | Dream

0

vietbeauty-nail-art

Nails: KELLY PANG
Photos: HẢI TRẦN

vietbeauty-nail-art-details

Bước 1: Sơn móng màu tím.
Bước 2: Dùng cọ bản 3D tán màu vẽ cánh hoa.
Bước 3: Thêm 1 lớp cánh phía trên.
Bước 4: Thêm 1 lớp cánh phía trên.
Bước 5: Kéo dài cánh hoa vàng.
Bước 6: Hoàn chỉnh lớp trong của hoa.
Bước 7: Mở rộng cánh hoa phía ngoài.
Bước 8: Thêm 1 lớp cánh.
Bước 9: Vẽ lá.
Bước 10: Viền 1 lớp màu vàng mỏng lên cánh hoa.
Bước 11: Vẽ hoa văn trang trí.
Bước 12: Sơn bóng móng.