Mistletoe

0

Nails, Makeup & Hair: KEVIN NGUYEN, comeandmakemeover.com
Photographer: DOMINIC WONG, imanstudios.net
Model: WAIYEE TAM

PRODUCTS:
• Nicole Top Coat, $7 @ Target
• Love & Beauty Gold Glitter, $2.80 @ Walmart
• Sally Hansen Lacquer Shine Luminous, 2 @ $6.43 @ Walmart
• Rimmel Play Fast 800 Camourflage, $2.98 @ Walmart

Bước 1: Gắn móng giả rồi giũa theo ý thích.
Step 1: Apply acrylic and file tips as desired.

Bước 2: Sơn xen kẽ móng tay màu đỏ rồi màu xanh. .
Step 2: Alternate painting red and green nail polish.

Bước 3: Gắn vật trang trí móng hình nhánh lá cây Tầm Gửi (mistletoe) lên móng màu đỏ.
Step 3: On nails with red nail polish, apply acrylic mistletoe.

Bước 4: Gắn vật trang trí hoa Trạng Nguyên lên móng màu xanh.
Step 4: On nails with green nail polish, apply acrylic poinsettia flowers.

Bước 5: Sơn nước kim tuyến vàng lên trên mẫu trang trí rồi phủ topcoat.
Step 5: Apply gold glitter on top design. Apply topcoat.

Móng hoàn tất.
Finished nail art.