Mi cong đón giáng sinh

0

Makeup & Hair: KEVIN NGUYEN, comeandmakemeover.com
Photographer: DOMINIC WONG, imanstudios.net
Model: MERICA SALAZAR

Products: Too Faced Better Than False Lashes, $32 @ Macy’s

Bước 1: Uốn lông mi (Tránh sử dụng loại uốn bằng máy).
Step 1: Curl your lashes (avoid electronic lash curlers).

Bước 2: Đánh nền lông mi (Cây màu vàng).
Step 2: Prime your lashes (gold).

Bước 3: Đánh dầy lông mi bằng loại kem Nylon (Cây màu trắng).
Step 3: Build lashes with nylon lash extension (white).

Bước 4: Đánh đều lên lớp lông mi mới (Cây màu vàng).
Step 4: Seal the new extension layer (gold).

Bước 5: Có thể đánh thêm một lớp mascara bạn thích lên trên.
Step 5: Optional – apply one more regular mascara of your favorite on top.

Bước 6: Nếu lông mi của bạn bị đóng cục thì dùng lược chải lông mi để chải nhẹ lấy nó ra.
Step 6: If the lashes get a bit clumpy, gently remove with the lash brush.