Màu tình yêu‏ / The Color of Love

0
286


Nails: KELLY PANG
Photos: NGUYỄN LONG


Bước 1: Sơn móng màu hồng nhạt.


Bước 2: Dặm màu hồng ở đầu móng.


Bước 3: Vẽ cánh hoa màu đỏ.


Bước 4: Vẽ thêm cánh hoa.


Bước 5: Hoàn chỉnh bông hoa.


Bước 6: Dặm đen ở phần giữa hoa.


Bước 7: Vẽ gân hoa màu đen.


Bước 8: Sơn kim tuyến vàng lên cánh hoa.


Bước 9: Vẽ nhụy hoa.


Bước 10: Chấm bi trắng và sơn bóng.