Màu nắng | Radiant Colors

0

2_nail-layout-7-1

Nails: KELLY PANG
Photos: WHYNOT

1_nail-layout-7-1

Bước 1: Sơn móng màu đỏ.
Bước 2: Vẽ cánh hoa bằng kỹ thuật gel 3D.
Bước 3: Thêm 1 lớp cánh hoa màu tím.
Bước 4: Vẽ cánh nhỏ màu vàng bên cạnh.
Bước 5: Viền trắng cánh hoa.
Bước 6: Chấm bi và thêm hoa văn.