Màu mùa Thu (The Color of Fall)

0

Nails: KELLY PANG
Model: NU PHAM
Makeup: Miseo
Photography: NGUYỄN LONG

Bước 1: Sơn móng màu cà rốt.

Bước 2: Vẽ cánh hoa.

Bước 3: Thêm 2 cánh hoa.

Bước 4: Hoàn chỉnh 5 cánh hoa.


Bước 5:
Vẽ chồng 1 cánh hoa khác màu lên trên.

Bước 6: Thêm cánh hoa phía ngoài.

Bước 7: Viền ngoài tất cả các cánh hoa.


Bước 8:
Vẽ nhụy vàng và chấm bi trang trí.


Bước 9:
Sơn bóng móng.

Móng hoàn tất.