Màu mùa thu‏ / The Color of Fall

0
201


Nails: KELLY PANG
Model: NU PHAM
Makeup: Miseo
Photography: NGUYỄN LONG


Bước 1: Sơn móng màu cà rốt.


Bước 2: Vẽ cánh hoa.


Bước 3: Thêm 2 cánh hoa.


Bước 4: Hoàn chỉnh 5 cánh hoa.


Bước 5: Vẽ chồng 1 cánh hoa khác màu lên trên.


Bước 6: Thêm cánh hoa phía ngoài.


Bước 7: Viền ngoài tất cả các cánh hoa.


Bước 8: Vẽ nhụy vàng và chấm bi trang trí.


Bước 9: Sơn bóng móng.


Móng hoàn tất.