Màu hồn nhiên (Innocent Colors)

0

Mẫu 1

• Sơn móng với màu hồng phấn.
• Với cọ nét họa tiết như hình
• Dùng bột 3D powder màu hồng phấn tạo hình hoa hồng gắn trên móng.
• Chấm bi nhỏ xung quanh.

Mẫu 2

• Sơn 1 lớp basecoat.
• Chọn màu tím, phun bắt đầu từ phần đầu móng và nhạt dần lên trên.
• Dùng cọ nét vẽ hoa và họa tiết xung quanh.
• Sơn 1 lớp topcoat toàn bộ móng.

Mẫu 3

• Sơn móng màu hồng.
• Dùng cọ vẽ họa tiết.
• Sơn topcoat lên móng.