Mắt xuân – Weekly beauty eye treatment

0

Photographers: CHAU LE, chaulephotography.com
                        NHAN HOANG, xtremefotography.com
Skin care, Makeup & Hair: KEVIN NGUYEN, comeandmakemeover.com
Photoshop Wizard: ST RETOUCH
Model: TIFFANY VU

PRODUCTS:
– Roc Deep Wrinkle Serum $18.39 @ Walmart
– Neutrogena Fresh Foaming Cleaner $9.74 @ Walmart
– Olive Oil $5.17 @ Walmart
– L’Oreal RevitaLift Eye Repair $17.97 @ Walmart
– Gel Eye Mask $4 @ Walmart
– Olay Toner $5.48 @ Walmart

PREPARATION:

To use warm: Soak in hot water for 5-10 minutes.
To use cold: Wrap in plastic bag and freeze for 10-20 minutes.

CHUẨN BỊ:

Làm nóng: Ngâm nước nóng từ 5 đến 10 phút.
Làm lạnh: Bỏ trong bao plastic và để trong tủ lạnh khoảng 10-20 phút.

Bước 1: Rửa mặt và lấy ra lớp trang điểm bằng dầu olive.
Step 1: Clean and remove makeup with olive oil.

Bước 2: Thoa thêm dầu xung quanh mắt rồi chà nhẹ theo hướng vòng tròn.
Step 2: Dab some more oil around the eye areas and start massaging in a circular motion.

Bước 3: Rửa mặt bằng xà bông bọt foaming cleanser, chậm khô, rồi đắp mặt nạ gel lên mặt.
Step 3: Wash face with foaming cleanser, towel dry then begin applying gel mask over the eyes.


Bước 4:
Lấy mặt nạ ra rồi xức nước toner (tránh xức gần mắt).
Step 4: Remove mask and apply toner (avoid the eyes).

Bước 5: Thoa lớp mỏng kem Roc Deep Wrinkle Serum dưới mắt, để thấm một vài giây.
Step 5: Dab a thin layer of Roc Deep Wrinkle Serum under the eyes and let it set for a couple of seconds.

Bước 6: Xức kem dưỡng mắt chống nắng L’Oreal RevitaLift Eye Repair
Step 6: Apply L’Oreal RevitaLift Eye Repair on top.

Bước 7: Xức dầu olive bằng cây bông gòn lên lông mi để giúp lông mi cong và khỏe. Tiếp tục phần dưỡng da hay trang điểm của bạn.
Step 7: Apply olive oil with cotton swab on lashes to keep it long and healthy. Finish the rest of your face care routine or makeup.