Màu xanh mộng mơ / Blue Romance‏

0


Nails, Makeup, and Hair: Kevin Nguyen – www.comeandmakemeover.com
Photography: Steve Smith – www.stevesmith.smugmug.com
Model: Nila Murallon


Bước 1: Phun bột Acrylic, Gel hay gắn móng tay giả và dũa móng tay theo ý muốn của khách hay của bạn. Rồi sơn 2 lớp màu xanh dương.
Step 1: Apply Acrylic, Gel or False tips. File shape as desired. Then paint double layers of blue nail color.


Bước 2: Vẽ nhiều đường thẳng khác nhau màu trắng lên từng móng tay.
Step 2: Draw different white line shapes on each finger nail.


Bước 3
: Gắn hạt đá lên đường vẽ trắng trên từng ngón tay.
Step 3: Glue Blue Rhinestones on each white shape that you drew.


Bước 4: Gắn hột đá vàng loại nhỏ vòng quanh hạt đá xanh dương.

Step 4
: Decorate small gold rhinestones around blue rhinestones.

Bước 5: Sơn nước bóng hay sơn phủ top coat lên để giữ hạt đá và màu móng không bị phai.
Step 5: Apply Gloss or Top Coat on top to hold the designs and color longer.