Màu trang điểm cho mắt & môi

0

Trang điểm với màu môi sáng. Makeup with bright lip color.Trang điểm với màu môi lạt. Makeup with subtle lip color.

Makeup & Hair: Kevin Nguyen, www.comeandmakemeover.com
Photographer: Dominic Wong, www.imanstudios.net
Fashion Designer: Debbie Nghiem, www.ggconnections.com
Model: Maria Ashworth


Products:
Studio Sculpt Concealer $16.50 @ MAC
Finishing Mist $24.99 @ MAC

Xu hướng trang điểm cho mùa hè năm nay là màu sáng. Để phù hợp cho kiểu vẽ mặt hàng ngày, nếu bạn chọn màu mắt sáng, bạn cần chọn màu môi lợt; hay là màu mắt lợt và màu môi sáng. Sau đây là phần hướng dẫn của Kevin cho 2 kỹ thuật này.

Summer 2011’s makeup trends are bright colors. To tone down for our everyday looks, when you choose bright eye shadows, you want to go soft on lip colors or bright lip colors with subtle eye shadows. I’m excited to demonstrate these two techniques as follows:

Bước 1: Xức kem lót eye primer hay concealer lên mí mắt.
Step 1: Apply eye primer or concealer on creases.


Bước 2: Vẽ màu xanh da trời nhạt lên mí mắt. Với lối trang điểm môi lạt, bạn vẽ màu hồng tươi lên hai mí mắt.
Step 2: Apply light blue eye shadow. If you choose to go with the makeup with subtle lip color, apply bright pink eye shadow.


Bước 3: Vẽ một đường xanh da trời đậm hơn trên mí mắt. Với lối trang điểm môi lạt, bạn vẽ một đường hồng đậm hơn trên mí mắt.
Step 3: Draw a slightly darker blue line on top crease. With the makeup with subtle lip color, draw a slightly darker pink line on top crease.


Bước 4: Vẽ màu trắng ở dưới chân mày nhưng phía trên đường mí mắt.
Step 4: Apply white eye shadow under eyebrows but on top crease.


Bước 5: Rất quan trọng, đánh đều các màu mắt.
Step 5: Extremely important to blend all colors together.


Bước 6: Đánh phấn hồng tươi.
Step 6: Apply pink blush on cheeks.

Bước 7: Vẽ màu môi hồng tươi. Nếu chọn lối trang điểm môi lợt, vẽ son màu lợt – màu “Nude”

Step 7: Apply bright pink lip color. If you choose to go with the makeup with subtle lip color, apply Nude color lipstick.

Bước 8: Xịt Finishing Mist lên khắp mặt để giữ phấn trang điểm không bay.
Step 8: Spray Finishing Mist all over face to keep makeup from fading.