Mắt xanh mùa Hè / Fun Summer Green Eyes

0


Makeup & hair: Van tran, vanitysd.com, (858) 717- 4255
Photography: Aj garcia, ajgarciaphotography.com, alberto@ajgarciastudios.com
Model: Chesley tolentino


Bước 1: Đánh phấn nền. Dùng MAC Rice Paper dưới lông mày.
Step 1: Start by applying your foundation and powder. Apply M.A.C (Rice paper) below your brows.


Bước 2: Đánh phấn mắt M.A.C (Juxt) eye shadow phần trên lông mi.
Step 2: Apply M.A.C Juxt eye shadow right above the lash line.


Bước 3: Tô lông mày với màu nhạt hơn một tông so với màu thật của lông mày để có được vẻ tự nhiên.
Step 3: Fill in your eye brows with a shade lighter than your natural brows for a more natural look.


Bước 4: Để giữ đường viền mắt được lâu, dùng cream liner của M.A.C.
Step 4: For long lasting eyeliner, use a cream liner by M.A.C


Bước 5: Dùng mascara Hypnôse Drama của hãng Lancôme.
Step 5: For mascara, my personal favorite is Lancoâme (Hypnoâse Drama).


Bước 6: Đánh phấn má hồng lên phần xương gò má theo hướng vòng tròn dùng M.A.C. Springsheen Blush.
Step 6: Apply blush right on the cheek bone in a circle motion (M.A.C. Springsheen Blush).


Bước 7: Đánh son môi bóng với sản phẩm Christian Dior Gloss (Pearl 576).
Step 7: Finish off with a Christian Dior Gloss (Pearl 576).