Luyến tiếc mùa Xuân / Lingering spring

0


Nails: Kelly Pang
Photography: Nguyễn Long
Makeup: Quân Nguyễn
Model: Kiều Ngân


Bước 1: Sơn móng 2 màu: vàng và xanh tím.


Bước 2: Vẽ hoa văn trắng.


Bước 3: Thêm hoa văn.


Bước 4: Hoàn chỉnh hoa văn.


Bước 5: Chấm bi.


Bước 6: Sơn bóng móng.


Bước 7: Đính đá và gắn hoa nổi lên móng.Móng hoàn tất.