Lucky Roses

0

mau-2up-a

Nails KELLY PANG
Photos WHYNOT

up

Bước 1: Sơn móng màu nâu đỏ.
Bước 2: Dùng cọ vẽ hình xoáy màu vàng kim tuyến.
Bước 3: Thêm các vòng to.
Bước 4: Hoàn chỉnh bông hoa.
Bước 5: Tương tự, thêm các bông hoa bên cạnh. Sơn bóng móng.