Love is Love

0

2vietbeauty-nail-art-love-is-love

Nails KELLY PANG
Photos WHYNOT
Hand Model THANH HẰNG

vietbeauty-nail-art-love-is-love

Bước 1: Sơn móng màu hồng.
Bước 2: Phối màu hồng và đỏ để vẽ cánh hoa.
Bước 3: Hoàn chỉnh bông hoa.
Bước 4: Vẽ cánh hoa chính giữa.
Bước 5: Hoàn chỉnh bông hoa.
Bước 6: Vẽ lá.
Bước 7: Viền vàng kim tuyến.
Bước 8: Viền đỏ lớp cánh hoa ngoài.