Love is in the air

0
222

up-nail-art-up

Nails KELLY PANG
Photos NGUYỄN LONG

nail-art-up

Bước 1: Sơn móng màu trắng.
Bước 2: Dùng bột tạo hình đầu người.
Bước 3: Dùng cọ xanh vẽ thân người.
Bước 4: Thêm 2 cánh tay.
Bước 5: Vẽ nón màu đỏ.
Bước 6: Thêm găng tay đỏ.
Bước 7: Vẽ tóc, mắt và miệng.
Bước 8: Trang trí móng.