Lời từ trái tim | From My Heart

0

up-HN0A4373OK-r

Nails: KELLY PANG
Photos: WHYNOT

up-nail-art-layout-7-1

Bước 1: Sơn móng màu tím nhạt.
Bước 2: Dùng bột tạo hình trái tim màu đỏ.
Bước 3: Vẽ cây dài.
Bước 4: Vẽ thêm nơ vàng.
Bước 5: Thêm dây nơ.
Bước 6: Đính hạt, hoàn tất mẫu vẽ.