Little Saigon Beauty Supply, Inc

0

TRUNG TÂM CHUYÊN CUNG CẤP BỚT TỚI 50% BÀN GHẾ NAIL, TÓC, FACIAL, TATOO, GHẾ SPA PEDICURE BỚT HƠN $1,000 MỘT CÁI

Trung tâm tổng đại lý các ghế Pedicure Spa, giá rẻ. UV top coat mua 1 tặng 1, Bột, liquid (L/S)

• Bảo đảm không vàng, 5 tuần không lift, để đắp phù hợp với mọi thời tiết.
• Ðủ loại máy Steamer, máy Facial, giường Facial (Giường Hydrolic Base), máy xâm.
• Máy mài da (Microdermabration and Massage Therapy)
• Ðủ loại bàn Nails, bàn Tóc, Styling chair, Shampoo chair, Shampoo bowl.

• Bàn đủ các loại máy treo, máy bàn UP 200, VIP 2000, VIP 3000, VIP 4000, Pro Power,

• Power Tip. Nhận sửa máy Nails.
• Giá Ðặc biệt rẻ cho quý vị mới mở tiệm

Nails Supply, Tiệm Nails, Tiệm Tóc.
BÁN DƯỚI GIÁ SỈ

Mọi dịch vụ xin gọi: DAVID VO
FREE SHIPPING
800-882-0000 (VUA-0000)
Tel: (714) 531-2238
Fax: (714) 531-7182
Hours of work

Open 7 Days
9:00 am – 9:00 pm
Locations

Trong khu Phở Thăng Long, Wells Fargo Bank, góc Bolsa/Bushard
website: www.saigonnailsupply.com