A Little Love

0

nail-art-up-3OK

Nails KELLY PANG
Photos NGUYỄN LONG

nail-art-layout-6-1

Bước 1: Sơn móng màu đen.
Bước 2: Dùng bột vẽ như hình cánh hoa màu hồng đậm.
Bước 3: Thêm 1 lớp màu vàng xéo.
Bước 4: Tạo hình phần thân.
Bước 5: Chấm bi rồi sơn bóng móng.