Làm Thiệp Cảm Ơn Hoa Hồng

0

Trong cuộc sống có biết bao nhiêu lần bạn muốn nói lời cảm ơn ai đó nhưng còn ngần ngại. Một tấm thiệp cảm ơn nho nhỏ có thể thay bạn thể hiện tấm lòng mình, và còn ý nghĩa hơn nếu do chính tay bạn làm nên. VietBeauty Life giới thiệu video hướng dẫn các bạn thật dễ dàng để làm một tấm thiệp Cảm Ơn xinh xắn với hoa hồng trang trí. Cuộc sống đôi khi có những điều không cần thể hiện bằng lời, bạn nhỉ?! 🙂

Nguồn: nicholmagouirk.typepad.com