Lấp lánh ánh bạc ngày cưới

0


Nails, Makeup, Hair: K.D NGUYEN, comeandmakemeover.com
Photographer: DOMINIC WONG, MWphotographics.com
Model: JEANNIE DANG

Products:

   • Nicole Top coat $3.99 @ Walmart
• Finger Paints Easel Come, Easel Go! $5 @ Walmart
• Nail caviar @ Michael’s


Bước 1: Làm móng Acrylic hay Gel.
Step 1: Apply acrylic or gel nail.


Bước 2: Sơn 2 lớp sơn móng màu móng bạc.
Step 2: Apply two coats of silver nail polish.


Bước 3: Nhúng từng ngón vào hộp đựng nail caviar (hạt trang trí tựa trứng cá caviar)
Step 3: Dip each finger into nail caviar.


Bước 4: Dùng que orange stick để gạt các “trứng cá” caviar dư.
Step 4: Remove the excess with orange stick.


Bước 5: Gắn hột xoàn ở hai ngón tay cái.
Step 5: Apply rhinestones on thumbs.


Bước 6: Sơn nước bóng top coat lên trên móng.
Step 6: Apply top coat.