Lặng thầm

0


Nails: Kelly Pang
Photography: Nguyễn Long
Makeup: Huỳnh Lợi
Model: Ngọc Diệp


Bước 1: Sơn móng màu đen.


Bước 2: Vẽ hình mạng nhện ở ngón giữa.


Bước 3: Vẽ họa tiết ở ngón út.


Bước 4: Vẽ sọc tím ở ngón trỏ và ngón áp út.


Bước 5: Sọc kim tuyến vàng bên cạnh.


Bước 6: Đính hình trái tim lên móng.


Bước 7: Chấm kim tuyến nhiều màu.


Bước 8: Đính hạt vàng vòng quanh.


Bước 9: Gắn trái tim vàng.


Hình hoàn chỉnh.