Kính vạn hoa | Kaleidoscope

0
177

vietbeauty-nail-art-up

Nails: KELLY PANG
Photos: WHYNOT

vietbeauty-nail-art

Bước 1: Sơn móng màu trắng.
Bước 2: Dặm vàng nhỏ ở thân móng.
Bước 3: Dặm thêm màu tím.
Bước 4: Thêm màu xanh.
Bước 5: Viền đen xung quanh móng.
Bước 6: Vẽ đường viền ở thân móng.
Bước 7: Thêm các đường khối.
Bước 8: Sơn bóng.
Bước 9: Dặm kim tuyến phần trên móng.