Khát vọng | Aspiration

0

2nail-art-up

Nails KELLY PANG
Photos NGUYỄN LONG

nail-art-up

Bước 1: Sơn móng màu đỏ.
Bước 2: Sơn trắng đầu móng.
Bước 3: Dùng cọ nét vẽ hình khối.
Bước 4: Sọc đỏ hồng đầu móng.
Bước 5: Viền đen.
Bước 6: Ghi chữ lên móng rồi sơn bóng móng.