Kem giải nhiệt ngày hè / Which ice cream flavor are you?

0


Nails: KELLY PANG
Photos: NGUYỄN LONG


Bước 1: Sơn móng màu hồng.
Bước 2: Vẽ hình cây kem màu vàng dưới móng.
Bước 3: Dùng màu nâu làm chocolate.
Bước 4: Dùng bột nổi vẽ 1 lớp kem màu xanh.
Bước 5: Thêm 1 lớp kem màu hồng.
Bước 6: Rải 1 lớp kim tuyến.
Bước 7: Vẽ thêm hình trang trí lên móng rồi sơn bóng móng. Các bạn hãy sáng tạo thêm ở các móng còn lại nhé.