Hương thời gian | The Scent of Time

0

nail-6OK

Nails KELLY PANG
Photos NGUYỄN LONG

up-layout-7

Bước 1: Sơn móng màu trắng.
Bước 2: Dùng cọ bản phối màu vẽ cánh bướm.
Bước 3: Hoàn chỉnh cánh bướm.
Bước 4: Sơn bạc.
Bước 5: Viền khung màu tím.
Bước 6: Hoàn thành viền khung và chấm bi trắng.
Bước 7: Vẽ hoa văn đầu móng rồi sơn bóng móng.