Hương lan

0

Nails: Jolie Pang
Photography: Nguyễn Long
Makeup: Jz
Model: Yumi

Bước 1: Sơn Top Coat.

Bước 2: Sơn đầu móng màu tím xanh.

Bước 3 : Vẽ 2 sọc đen vuông góc bên trái móng.

Bước 4: Kẽ sọc trắng và kim tuyến đối diện.

Bước 5: Chấm bi trắng lớn, nhỏ lên móng.

Bước 6: Dùng bột Acrylic Powder vẽ hoa trắng và nhụy vàng.

Bước 7: Chấm bi đen và đính hạt lên móng.

Mẫu hoàn chỉnh

Jolie Pang