Hướng dẫn đăng tin rao vặt

0

Bước 1 : Đăng nhập

Nhấp vào chữ ” Đăng nhập (Log in) nằm trên góc phải màn hình để đăng nhập vào hệ thống.
Màn hình đăng nhập thành công

Chức năng Account :

Rao vặt đã đăng : Nhấp (Click ) vào đây  để xem danh sách các tin rao vặt đã đăng của bạn.
Đăng rao vặt: Nhấp (Click ) vào đây để tạo rao vặt mới.

My account : Dùng để thay đổi thông tin của tài khoản (Tên, mật khẩu…)
Thoát : Để đăng xuất khỏi hệ thống.

Bước 2 : Đăng rao vặt

– Vui lòng nhấp (Click) vào ” Đăng rao vặt ” để đến màn hình (form) đăng tin rao vặt bên dưới.


– Chọn danh mục cần đăng : Ví dụ : Để đăng một tin về tuyển dụng thợ nail vui lòng chọn mục ” Cần thợ nails

– Ghi tên vùng, Tiêu đề tin đăng, Nội dung.

– Nhấp ( click ) vào ô Ảnh để chọn đến ảnh mô tả cho tin rao vặt. Để thêm nhiều ảnh hơn cho tin đăng vui lòng nhấp chuột vào “Thêm ảnh khác“.

– Nhấp chuột vào ” Đăng tin ” để đăng tin lên website.

Bước 3: Chỉnh sửa , Xóa rao vặt
Vui lòng chọn ” Rao vặt đã đăng ” để đến màn hình quản lý các tin rao vặt của bạn


Xóa tin rao vặt : Nhấp chuột vào chữ ” Xóa ” trên góc phải để xóa tin.

Sửa tin rao vặt :  Nhấp chuột vào ” Sửa ” trên dòng tương ứng để đến màn hình chỉnh sửa tin đăng như hình dưới.


– Sau khi đã chỉnh sửa lại nội dung mong muốn, vui lòng nhấp chuột vào “ Thay đổi ” để cập nhật lại tin.

– Nhấp chuột vào ” Xóa ” để xóa tin đăng này.


Bước 4 : Thoát khỏi hệ thống

Nhấp vào nút ” Thoát (Log out) ” nằm trên góc phải màn hình đđăng xuất khỏi hệ thống.

Tòa soạn sẽ sẵn sàng giúp đỡ quý vị và các bạn sử dụng tốt và hiệu quả các mục rao vặt trên VietBeauty website. Nếu quí vị và các bạn có bất cứ thắc mắc hoặc nhu cầu liên quan đến mục rao vặt hoặc các tiêu mục khác trên VietBeauty website, xin liên lạc tòa soạn ở địa chỉ email: info@vietbeautymag.com hoặc gọi về số 714-898-5825. Cám ơn!