Home for Christmas

0

Nails: KELLY PANG
Photography: NGUYỄN LONG
Makeup: ĐỨC HIỂN
Model: THÙY TRANG


Bước 1:
Sơn móng màu đen.

Bước 2: Dùng bột vẽ nổi cánh hoa.

Bước 3: Hoàn chỉnh 1 bông hoa.

Bước 4: Vẽ thêm 2 hoa bên cạnh.

Bước 5: Dùng kim tuyến đỏ chấm bi bên cạnh.

Bước 6: Sơn bóng móng.

Bước 7: Đính hạt trang trí.


Móng hoàn tất.