Hoàng hôn | Sunset

0

up-nail-art-mau-4

Nails KELLY PANG
Photos NGUYỄN LONG

nail-arrt-up-layout-8-1

Bước 1: Sơn móng màu hồng nhạt.
Bước 2: Dặm vàng đầu móng.
Bước 3: Dặm thêm lớp màu cam.
Bước 4: Dặm lớp màu xanh.
Bước 5: Vẽ hình cánh hoa màu đen.
Bước 6: Hoàn chỉnh 5 cánh hoa.
Bước 7: Vẽ nhụy hoa.
Bước 8: Sơn bóng và đính hạt.