Hoang dã / Jungle Fever

0


Bước 1: Phun bột acrylic, gel hay gắn móng tay giả rồi dũa theo ý muốn. Sơn móng tay màu gold.

Step 1: Apply acrylic, gel or false tips. File as desired shape then paint with gold nail color.

Bước 2: Sơn kim tuyến lên đầu móng tay.

Step 2: Apply gold glitter to the nail tips.

Bước 3: Vẽ họa tiết thú hoang lên móng.

Step 3: Draw animal prints.

Bước 4: Gắn hột kim tuyến lên hai ngón cái.

Step 4: Decorate two thumbs with jewelry

Makeup, Hair, Nails & Wardrobe: Kevin Nguyen
Photography: Dominic Wong
Model: Jeannie Dang