Hoa xuân

0
195


Bước 1: Vẽ hoa nhiều cánh màu trắng và chấm nhụy cam.


Bước 2: Thêm 1 hoa bên phải móng.


Bước 3: Vẽ 4 lá trắng gân xanh.


Bước 4: Vẽ cành và đính hạt làm nhụy hoa.


Bước 1: Vẽ 3 cánh hoa trắng giữa móng.


Bước 2: Hoàn thành bông hoa.


Bước 3: Vẽ lá xanh trắng xung quanh hoa.


Bước 4: Chấm nhụy và vẽ râu, kim tuyến trang trí.


Bước 1: Dặm xanh đầu móng.


Bước 2: Vẽ cánh hoa xanh trắng.


Bước 3: Hoàn thành bông hoa.


Bước 4: Đính nhụy và đính hạt nhỏ trang trí xung quanh.


Bước 1: Vẽ các đường cong màu trắng ở 2 đầu móng.


Bước 2: Vẽ 2 nửa bông hoa 1 bên móng.


Bước 3:
Thêm lá màu xanh.


Bước 4:
Vẽ râu.