HOA XUÂN / SPRING FLORAL NAIL ART

0

Hãy đem lại một sự ngạc nhiên thích thú cho bạn bè & khách hàng của bạn với những mẫu vẽ quyến rũ và sáng tạo.


Nails: Annie Nguyen


Nails: Loc Pham


Nails: Annie Nguyen & Kim Nguyen


Nails
: Kim Nguyen


Nails
: Annie NguyenNails
: Kim NguyenNails
: Annie Nguyen & Kim Nguyen


Nails: Annie Nguyen


Nails: Annie Nguyen

Nails : Annie Nguyen – Kim Nguyen – Loc Pham, LV Nails & Spa  LVNails1
Photos : Ddaze Phuong – Phong Trinh