Hoa Xuân

0
191

Mẫu 1


Bước 1:
Sọc trắng, đen bên phải móng.


Bước 2:
Vẽ hoa xéo giữa móng.


Bước 3:
Vẽ 4 lá trên và dưới móng.


Bước 4:
Vẽ râu và chấm bi trang trí.

Mẫu 2

Bước 1: Vẽ sọc trắng, đen bên phải móng.

Bước 2: Vẽ hoa xéo giữa móng.

Bước 3: Vẽ 4 lá trên và dưới móng.


Bước 4:
Vẽ râu và chấm bi trang trí.


Mẫu 3

Bước 1: Gạch 2 đường chéo ở góc trên móng.


Bước 2:
Vẽ tương tự đối diện góc dưới móng.


Bước 3:
Vẽ đường trắng uốn lượn.


Bước 4:
Vẽ hoa ở 2 góc, chấm bi trang trí.

Mẫu 4


Bước 1:
Vẽ hoa giữa móng.

Bước 2: Thêm búp hoa phía dưới.

Bước 3: Vẽ 1 búp ở dưới.

Bước 4: Đính hạt trang trí và làm nhụy hoa.