Hoa mùa hạ / Summer flowers

0


Nails
: KELLY PANG
Photography: NGUYỄN LONG


Bước 1: Sơn móng màu vàng
Bước 2: Dặm xanh nhẹ lên móng
Bước 3: Dặm thêm 1 lớp màu xanh đậm hơn
Bước 4: Vẽ hình xoắn ốc ở giữa móng
Bước 5: Vẽ cánh hoa
Bước 6: Vẽ thêm 1 lớp cánh hoa ở ngoài
Bước 7: Vẽ cánh hoa đầy móng
Bước 8: Sơn bóng