Hoa Lan trắng‏ / White orchid

0

Nails: KELLY PANG
Makeup: DŨNG PHAN
Photography: NGUYỄN LONG
Model: ÁI CHÂU


BƯỚC 1: Sơn topcoat.BƯỚC 2
: Sơn trắng đường cong đầu móng.BƯỚC 3
: Vẽ cánh hoa ở ngón tay út.


BƯỚC 4
: Hoàn chỉnh một bông hoa.BƯỚC 5
: Vẽ hoa cho tất cả các móng trừ ngón đeo nhẫn.BƯỚC 6
: Đính hoa ở ngón đeo nhẫn.BƯỚC 7
: Sơn bóng.


BƯỚC 8
: Đính hạt.


Móng hoàn chỉnh.