Hoa hồng đen ( Black roses )

0
186


Nails:
KELLY PANG
Photography:NGUYỄN LONG


Bước 1:
Sơn móng màu trắng sữa.

Bước 2: Vẽ 1 sọc đen lên móng.

Bước 3: Vẽ cánh hoa hồng màu đen.


Bước 4:
Hoàn thiện hoa hồng.

Bước 5: Vẽ thêm 1 hoa bên cạnh.

Bước 6: Hoàn chỉnh bông hoa.

Bước 7: Vẽ lá như hình mẫu.

Bước 8: Chấm bi trang trí.

Bước 9: Sơn topcoat.