Hoa hồng đen / Black roses

0


Nails: KELLY PANG
Photography: NGUYỄN LONG


Bước 1: Sơn móng màu trắng sữa.


Bước 2: Vẽ 1 sọc đen lên móng.


Bước 3: Vẽ cánh hoa hồng màu đen.


Bước 4: Hoàn thiện hoa hồng.


Bước 5: Vẽ thêm 1 hoa bên cạnh.


Bước 6: Hoàn chỉnh bông hoa.


Bước 7: Vẽ lá như hình mẫu.


Bước 8: Chấm bi trang trí.


Bước 9: Sơn topcoat.