Hoa hồng tình yêu

0


Nails: KELLY PANG
Photos: NGUYỄN LONG


Bước 1: Sơn móng màu đỏ.


Bước 2: Vẽ chéo bằng màu trắng lên đầu móng.


Bước 3: Thêm 1 đường chéo màu nhũ vàng.


Bước 4: Chấm bi trang trí.


Bước 5: Vẽ cánh hoa hồng ở ngón đeo nhẫn.


Bước 6: Hoàn tất 5 cánh hoa.


Bước 7: Thêm nhiều lớp cánh cho hoa.


Bước 8: Chấm bi trắng.