Hoa duyên / Golden Autumn

0


Nails: KELLY PANG
Model: GISELLE NGUYEN
Makeup: MISEO
Photography: NGUYỄN LONG


Bước 1: Sơn móng màu chocolate.


Bước 2: Vẽ cánh hoa 2 màu.


Bước 3: Thêm 1 cánh hoa nữa.


Bước 4: Hoàn chỉnh 5 cánh hoa.


Bước 5: Vẽ thêm hoa bên cạnh với 2 màu khác.


Bước 6
: Vẽ lá và chấm bi trang trí.


Bước 7: Sơn bóng móng.


Móng hoàn tất.