Hoa đồng tiền

0


Bước 1: Vẽ hoa màu trắng trên ngón trỏ và ngón đeo nhẫn.


Bước 2: Vẽ hoa vàng và tím nhạt xen kẽ.


Bước 3: Vẽ viền và gân hoa.


Bước 4: Thêm nhụy và lá hoa xung quanh.


Bước 5: Chấm bi trang trí.


Bước 6: Đính hạt lên móng.


Mẫu hoàn chỉnh.