Hoa Cẩm Chướng / Carnations

0


Nails: KELLY PANG
Photos: NGUYỄN LONG


Bước 1: Sơn móng màu đỏ.


Bước 2: Vẽ cánh hoa màu trắng bằng bột Acrylic Powder.


Bước 3: Chấm nhụy hoa màu đỏ.


Bước 4: Thêm cánh hoa.


Bước 5: Vẽ hoa cho tất cả các móng.


Bước 6: Trang trí xung quanh hoa.


Bước 7: Vẽ thêm kim tuyến vàng.


Bước 8: Chấm bi.


Bước 9: Sơn bóng.