Hội Thảo Cộng Đồng Luật Lao Động Và Ngành Thẩm Mỹ Móng Tay

0

Bạn làm việc trong ngành móng tay? Bạn là chủ tiệm hay nhân viên? Bạn muốn học hỏi kiến thức về mặt luật pháp lao động trong nghề này?

Xin mời bạn tham dự buổi Hội Thảo Cộng Đồng, mạnh dạn đặt câu hỏi để được các diễn giả chuyên môn về lãnh vực luật lao động cho bạn những câu trả lời chính xác; đồng thời học được cách bảo vệ sức khỏe cho chính mình khi hành nghề thẩm mỹ móng tay.

vietbeauty-hoi-thao-cong-dong-nail

Thời gian: Thứ Hai Ngày 13 Tháng Sáu, 2016

Lịch trình:

Phần Hội thảo Cộng đồng: 10:00 giờ sáng – 12:00 giờ trưa
Phần Tư vấn luật lao động: 12:00 giờ trưa. – 1:00 giờ chiều

Địa điểm:

Garden Grove Community Meeting Center, Phòng Butterfield A
11300 Stanford Avenue, Garden Grove, CA 92840

Các diễn giả gồm:

• Lian Chuen, Ủy viên Tổ chức Sáng Kiến Tòa Bạch Ốc cho người Mỹ gốc Á và gốc Đảo Thái Bình Dương
• Tuấn Nguyễn, Điều hợp viên Chương trình của Liên hiệp Ngành Móng tay Lành mạnh California
• Yvonne Dao, Kiểm toán Thuế vụ Cấp thâm niên, Bộ Phát triển Nhân Dụng
• John Bảo, Phó Ủy viên lao động Phân bộ Thực thi Tiêu chuẩn Lao động, California
• Phương Lê and An Quân, PACE Business Development Center
• John Trang, luật sư của Tổ chức Thăng tiến Công lý Người Mỹ gốc Á, Los Angeles,
California

Nếu muốn giữ chỗ hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về buổi hội thảo này, xin vui lòng liên lạc:
Cô Dung Nguyễn, email: dnguyen@cahealthynailsalons.org, điện thoại: (714) 305-5007

— [EN] —

Community Forum on Labor Rights and the Nail Salon Industry

vietbeauty-hoi-thao-cong-dong-nail

Do you work in a nail salon? Do you want to learn more about your rights as a nail salon technician?

You are invited to a free community forum to learn about workplace labor laws that impact the nail salon industry. Our guest speakers will provide information about health and safety, the difference between an independent contractor vs. an employee, labor laws and fair wages in nail salons. There will be time for questions and answers, and a free legal clinic to provide advice and counsel for individual workers about labor laws.

Speakers:

Lian Chuen, Commissioner, White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders
Tuan Nguyen, CA Healthy Nail Salon Collaborative
Yvonne Dao, Senior Tax Auditor, Employment Development Department
John Bao, Deputy Labor Commissioner, CA Division of Labor Standards Enforcement
John Trang, Staff Attorney, Asian Americans Advancing Justice – Los Angeles

Date: Monday, June 13, 2016

Time: Community Forum: 10:00 a.m. – 12:00 p.m. / Labor Clinic: 12:00 p.m. – 1:00 p.m.

Location

Garden Grove Community Meeting Center, Room Butterfield A
11300 Stanford Avenue, Garden Grove, CA 92840

For questions and to RSVP, please contact Dung Nguyen at dnguyen@cahealthynailsalons.org or (714) 305-5007.