Hãy nói yêu em | Say You Love Me

0

HN0A4346OK

Nails: KELLY PANG
Photos: WHYNOT

nail-art-up-layout-8-1

Bước 1: Sơn móng màu đen.
Bước 2: Dùng cọ vẽ cánh hoa nổi.
Bước 3: Thêm các cánh hoa bên cạnh.
Bước 4: Hoàn chỉnh phần cánh hoa ngoài.
Bước 5: Thêm 1 lớp cánh ở trên.
Bước 6: Hoàn chỉnh phần cánh hoa.
Bước 7: Vẽ lá màu xanh.
Bước 8: Dùng cọ trang trí ở ngoài.
Bước 9: Đính hạt.