Hawaiian Passion

0


Nails: Kelly Pang
Model: Kelly
Makeup: Jz
Photography: Nguyễn Long


Bước 1: Sơn móng màu đen.


Bước 2: Vẽ cánh hoa màu đỏ bằng bột Acrylic.


Bước 3: Hoàn chỉnh các cánh hoa.


Bước 4: Vẽ thêm hoa ở các cánh hoa ở ngón tay khác.


Bước 5: Vẽ nhụy hoa màu vàng.


Bước 6: Thêm cánh hoa màu xanh.


Bước 7: Chấm bi trắng.


Bước 8: Sơn bóng.


Bước 9: Đính hạt.


Bước 10: Gắn hoa to lên ngón đeo nhẫn.Hình hoàn tất.