Happy Hearts

0


Nails: KELLY PANG
Photos: NGUYỄN LONG


Bước 1: Sơn topcoat lên móng.


Bước 2: Dặm màu vàng lên móng.


Bước 3: Dặm thêm 1 lớp màu hồng.


Bước 4: Thêm 1 lớp màu tím ở đầu móng.


Bước 5: Vẽ trái tim màu xanh.


Bước 6: Vẽ thêm trái tim màu hồng.


Bước 7: Thêm 1 trái tim màu tím.


Bước 8: Cuối cùng là trái tim màu vàng.


Bước 9: Vẽ viền đen cho trái tim và hoa văn.


Bước 10: Chấm bi đen lên móng.


Bước 11: Chấm bi trắng lên móng.